First, we will chat. I want to understand what you want to capture. Simply drop me a note and we will set up a time to chat and get to know each other. Next, I’ll send you a contract, you send me a deposit and we are all set!

Family – location
Imagine your family in true-to-life, joyfull connected imagery. And being able to hold those moments in your hands 20 years from now. Let’s explore the city, play in the park or go to the beach. Without too much instructions and posing, but with tips to help you look your best and show your true emotions and feelings. These photo’s will tell your family story.

Portrait – studio / location
Everyone is unique! I truly love to capture you or your beautiful child in the purest way possible. Prior to the shoot we will discuss your wishes and expectations and may even use a moodboard.

Maternity – studio / location
Congratulations, you’re pregnant! Prior to the shoot we will discuss your wishes and expectations and may even use a moodboard.

 

General Terms & Conditions (Algemene Voorwaarden)

De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de Klant om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Klant en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Klant voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

Het auteursrecht van de foto berust ten allen tijde bij de fotograaf. 
De foto’s mogen niet door de Klant of enige ander persoon gebruikt worden voor commerciele doeleinden, tenzij dit vooraf schriftelijk anders is afgesproken.
De foto’s mogen niet door de Klant of enig andere persoon worden nabewerkt, hieronder vallen ook filters op sociale media, uitgezonderd zijn beperkt uitsnijden, mits het geen afbreuk doet aan de foto.
Prints worden niet geleverd, alleen de digitale bestanden, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen.

De foto’s worden zonder beeldmerk verstuurd. De Klant dient daarom altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s. Hier zijn uitzonderingen op mogelijk, bijvoorbeeld bij commerciele shoots, dit kan voorafgaand aan de shoot schriftelijk worden overeengekomen.
De fotograaf mag de foto’s gebruiken voor eigen portfolio d.w.z. website, blog en sociale media. Indien de Klant hier bezwaren tegen heeft of werkt met embargo dient dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt, zodat er tot een oplossing gekomen kan worden.

De Fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden bij lichamelijk dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de shoot. De Fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van de shoot worden deze voorwaarden digitaal ter hand gesteld aan de Klant, en gaat deze, als geen tegenbericht wordt gegeven, automatisch accoord.